Consequent blijven of mag een nee ook best een ja worden?